Nabízíme:

-          Překlady a tlumočení ve všech evropských a hlavních asijských jazycích

           a 126 oborech

-          Kreativní překlady, transkreace (překlady s ohledem na kulturu cílové země)

-          Koordinaci odborníků různých profesí (např. smlouvu o stavebním díle

            konzultují stavař a právník)

-          Sestavování specializovaných klientských slovníků

-          Lokalizaci internetových prezentací a softwaru

-          Překlady pomocí CAT (Computer Aided Translation) programů

-          Soudní ověřování

-          Překlady ve specializovaných programech a formátech

-          Konzultační služby (např. doplnění bezpečnostních listů a jiné dokumentace

            podle českých norem)

-          Korektury rodilými mluvčími

 

Terminus technicus - Nazýváme věci pravým jménem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     We offer:

-          Translation and interpreting in all European/major Asian languages

            and 126 specialized areas

-          Creative translations, transcreation (translations altered to suit

            the target country's culture and tradition)

-          Coordination of experts from different fields (a construction contract,

            for  example, is consulted between an engineer and a lawyer)

-          Special custom glossaries

-          Software and Web site localization

-          CAT (Computer Aided Translation)

-          Sworn court translations

-          Translations in specialized file formats

-          Consulting (adapting MSDS and other documents to Czech standards etc.)

-          Proofreading by native speakers

 

Terminus Technicus - Saying it like it really is