Našimi zákazníky jsou vedoucí firmy v těchto a dalších oborech:

 

-  Technika (stavebnictví, architektura, strojírenství, automatizace, optika, automobilový a letecký průmysl, atd.)
-  IT, telekomunikace (HW, SW, IS, lokalizace, administrace, síťové technologie, datová centra, infrastruktura, atd.) 
-  Bankovnictví, finance, audit (bankovní systémy, auditorské zprávy, účetní závěrky, výroční zprávy)
-  PR/Reklama/Marketing/průzkum trhu (články, marketingové materiály, scénáře, reklamní obsah, focus groups atd.)
-  Právo (smlouvy, právní dokumenty, doklady)
-  Zábavní průmysl, vydavatelství (knihy, články, filmové scénáře, titluky)
-  Státní správa (Ministerstvo financí, vnitra a obrany, Policejní ředitelství, radnice)
 
Pokud máte zájem o reference, napište nám o vaší firmě a oblasti podnikání, sestavíme pro vás seznam referenčních projektů a zákazníků. Podívejte se rovněž na naše Případové studie.
 

 Vybrané reference:

- Baker&McKenzie, mezinárodní právní kancelář
- Kancelář prezidenta ČR     překlad článku pro FINANCIAL TIMES, překlad projevu prezidenta Havla
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our customers include leading companies in the following areas:

 

-  Construction industry, architecture, machine building, automation, optics, automotive and aerospace, etc.
-  IT, telecommunications (HW, SW, IS, localisation, administration, network infrastructure, data certers, etc.) 
-  Banking, finance, audit (banking systems, audit reports, accounting, Annual Reports)
-  PR/Advertising/Marketing/Market Research (articles, Websites, scripts, copywritting, focus groups, etc.)
-  Law (contracts, agreements, legal documents, etc.)
-  Publishing, entertainment (books, articles, film scripts, subtitles)
-  Government, public administration (Ministry of Finance, Ministry of Interior, Ministry of Defense, town councils)
 
If you wish to obtain references, inform us about your company's business and we will prepare a list of reference projects and customers for you. You can also have a look at our Case Studies.
 
Selected references:
- Baker&McKenzie, international law firm
- The Office of the President of the Czech Republic     article for THE FINANCIAL TIMES Vaclav Havel's speech