PŘÍPADOVÉ STUDIE

Zajímá vás, jak kvalitní jsou naše překlady, kolik pozornosti jim věnujeme a jak pracujeme? Podívejte se na vybrané projekty z různých oborů. Pokud Vás zajímá jiný obor, jiný jazyk, nebo jiný směr překladu, napište nám, o jaký druh textu máte zájem a my vám připravíme podobný dokument.

PR/Reklama/Marketing/průzkum trhu

Brand Gap - učebnice trochu jinak    HP Do Touch - transkreace reklamní kampaně

IT, telekomunikace 

Úryvky z různých dokumentů a oblastí

Bankovnictví, finance, audit

Účetní závěrka/auditorská zpráva            Výroční zpráva

Technika

Mobilní úpravny vody pro americký trh        Exkluzivní developerská brožura        

Právo

Smlouva o dílo                Licenční smlouva

Zábavní průmysl, vydavatelství

Šumná a berzbranná (básně a texty Davida Vávry)                           LICHOŽROUTI

Státní správa

Texty a projevy prezidenta Havla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE STUDIES

Want to know how good our translations are and how we do them? Have a look at selected projects from varying industries. If you are interested in a different area, language, or translation direction, drop us a line and we will prepare a similar document for you.

 

PR/Advertising/Marketing/Market research

Brand Gap - Mind the Gap!    Do Touch - Transcreation of a HP print campaign

IT, Telco 

 Various documents

Banking/Finance/Audit

Financial Statements/Audit Report            Annual Report

Technical translations

Mobile Water treatment plants for the Americas        Exclusive developer's brochure        

Legal translations

Work Contract                License Agreement

Entertainment, Publishing

Graceful and Defenceless (Can poems save buildings?)                                    THE ODDSOCKEATERS

Government/Public Administration

Articles and speeches by Czech prezident Vaclav Havel